Els lípids són biomolècules orgàniques formades per carboni hidrogen i oxigen, tot i que el carboni i l’hidrogen són més comuns. Així i tot, alguns lípids poden contenir nitrogen, sofre i fòsfor.

Els lípids són, en general són untuosos al tacte i són un grup molt heterogeni. Tenen en comú, però, la seva solubilitat: són molècules apolars, hidròfobes, dissolvents polars i solubles en dissolvents orgànics (com èter o benzè) i altres lípids.

Imatge de Steve Buissinne en Pixabay

Els lípids, en general duen a terme diverses funcions, però les més comunes són la transportadora i la biocatalitzadora.

A més, tenen una classificació molt complexa, però la principal característica que els divideix en dos grups és si són saponificables o no. És a dir, si poden produir sabons per una reacció de saponificació o no. Els lípids saponificables, doncs, són els simples (acilglicèrids i ceres), i els complexos (glicerolípids i esfingolípids). D’altra banda, els insaponificables són els terpens, els esteroides i les prostaglandines.

Hi ha certs lípids que són essencials per als éssers humans, però que el nostre organisme no pot sintetitzar. Per aquest motiu, és de vital importància ingerir-los amb la dieta. Aquest és el cas de l’àcid linoleic (omega-3) i l’àcid linolènic (omega-6), ambdós àcids grassos.

Àcid linoleic

El podem trobar a fruita seca i a olis vegetals. Com ja hem dit, és el precursor de l’omega-6, que es caracteritza per tenir un doble enllaç en el primer carboni contat des del grup metil (-CH3), en posició 6. Aquest àcid gras té acció cardioprotectora i antiinflamatòria i, entre altres beneficis augmenta les defenses, controla el colesterol i disminueix els nivells de greix corporal.

Àcid linolènic

Es sol trobar a nous, olis vegetals i peix blau. És el precursor de l’omega-3, caracteritzat per tenir un doble enllaç en el primer carboni contat des del grup metil (-CH3), però aquest en posició 3, no 6. L’àcid linolènic, sobretot, ajuda a disminuir els nivells de triglicèrids i colesterol en sang.

Com a curiositat, és important saber que la proporció omega-6:omega-3 de la dieta ideal és 4:1. No obstant això, aquesta proporció actualment oscil·la entre 10:1 i 20:1.

*Visita la pàgina de vocabulari

< GlùcidsaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaProteïnes >


0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Scroll Up