L’aigua és una biomolècula orgànica formada per un àtom d’oxigen i dos d’hidrogen que s’uneixen mitjançant un enllaç covalent que forma un angle de 104,5º. Aquest enllaç es forma perquè l’oxigen és molt més electronegatiu que l’hidrogen i, per això, l’oxigen atreu els electrons de l’hidrogen. De fet, per aquest motiu es diu que és una molècula polar, perquè presenta un element més electronegatiu que l’altre, el qual atreu els electrons cap a ell i fa que la molècula tengui una distribució de càrregues asimètrica.

A causa de la seva naturalesa polar, l’aigua presenta moltes propietats essencials perquè es pugui donar la vida. Aquestes propietats són: l’ampli marge de temperatures a què es manté líquid, l’elevada constant dielèctrica, la reactivitat química, el baix grau d’ionització, elevada calor específica i de vaporització, elevada cohesió i adhesió, i major densitat en estat líquid que en forma de gel.

Les propietats que fan provoquen esdeveniments més interessants són:

La seva cohesió interna

Permet que certs insectes puguin caminar sobre l’aigua o, fins i tot, determinats objectes. Un experiment molt interessant que podeu realitzar a casa és intentar posar una agulla sobre l’aigua (a un got). Degut a la cohesió interna de l’aigua, l’agulla pot surar.

a

La seva adhesió interna

A més, el fet que tingui una gran adhesió interna (les molècules estan unides per ponts d’hidrogen) permet que sigui un esquelet hidrostàtic per les plantes, i l’ascens de saba bruta pel xilema* dels vegetals.

*Visita la pàgina de vocabulari

Sals minerals >


0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Scroll Up