Les biomolècules orgàniques, també anomenades principis immediats, són associacions de bioelements (70 dels elements químics de la taula periòdica) que constitueixen els éssers vius.

El bioelement més important és el carboni, ja que totes les molècules orgàniques contenen carboni. De fet, moltes vegades deim que el carboni és la base de la vida, i així és. Això és degut al fet que té 4 electrons lliures al seu darrer orbital, fet que permet crear cadenes amb altres àtoms de carboni, o inclús àtoms diferents.

Aquest tipus de biomolècules estan formades per bioelements primaris, principalment per: Carboni, Hidrogen, Oxigen, Nitrogen i Fòsfor (que representen el 99% de la massa dels éssers vius).

Glúcids

Lípids

Proteïnes

Revisa el nostre esquema de biomolècules

Scroll Up