En biomolècules orgàniques (i inorgàniques)…

els enllaços permeten unir els diferents monòmers (peces bàsiques) de les biomolècules, per arribar a formar polímers (ex: glúcids, pèptids…)

Hydrogen Bonds Between Water Molecules de OpenStax College sota Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Pont d’hidrogen

INORGÀNIQUES I PROTEÏNES

Estabilitzen l’estructura secundària les proteïnes i permeten la molècula poder

Proteinas-Interacciones-debiles de Alejandro Porto sota Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Pont disulfur

PROTEÏNES
Estabilitzen l’estructura secundària les proteïnes i permeten la molècula poder

Amylase hydrolysisl 1-4 de Boumphreyfr sota Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported 

O-Glucosídic

GLÚCIDS
Estabilitzen l’estructura secundària les proteïnes i permeten la molècula poder

Scroll Up